کانون مربیان فوتبال ایران
تهران,ایران
02144924945

برگزاري انتخابات قانوني مجمع كانون مربيان با حضور 2 نماينده وزارت كشور و نايب رئيس فدراسيون ایران

برگزاری انتخابات قانونی مجمع کانون مربیان با حضور 2 نماینده وزارت کشور و نایب رئیس فدراسیون ایران

مجمع انتخابات فوق العاده انتخاب اعضای هیات مدیره کانون مربیان فوتبال ایران با حضور نماینده های وزارت کشور ، نماینده عالی مقام فدراسیون فوتبال نایب رئیس اول آقای محمد مهدی نبی ، اعضای مجمع ، مربیان فوتبال ، ساحلی ، فوتسال در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگذار ،اعضای هیات مدیره کانون مربیان به ترتیب آرا انتخاب شدند.

۱_آقای حسین فرکی
۲_آقای مجید جلالی
۳_آقای هادی طباطبایی
۴_خانم مهناز امیرشقاقی
۵_خانم مریم حسن زاده
۶_آقای ناصر فریادشیران
۷_آقای آرش برهانی
۸_آقای وحید شمسایی
۹_ آقای دکتر احمد خداداد
۱۰_آقای دکتر علیرضا پورمند
۱۱_ آقای علی ایران منش

عضو علی البدل هیات مدیره

۱_آقای اکبر محمدی
۲_آقای حسن کرمی
۳_ آقای مهدی پور
۴_ آقای فرشاد فلاحت زاده

بازرس هیات مدیره

۱_آقای مصطفی سفال منش
۲_آقای حسین آبانگاه

عضو علی البدل بازرس
۱_ خانم فاطمه غلام پور
به نام خدا
با سلام و احترام
پس از برگزاری انتخابات قانونی و رسمی کانون مربیان فوتبال ایران در روز دوشنبه مورخ ٢٢ اسفند ١٣۴٠١ ، با حضور ٢ نماینده وزارت کشور از معاونت های اقتصادی و سیاسی وزارت کشور ، و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ،

امروز مورخ ٢۴ اسفند ١۴٠١ اولین جلسه رسمی هیئت مدیره کانون مربیان فوتبال ایران در دفتر کانون مربیان فوتبال ایران ، واقع در شهرک گلستان ، میدان اتریش برگزار و پس از رأی گیری :
١- آقای مجید جلالی به عنوان رئیس کانون مربیان فوتبال ایران
٢- خانم مهناز امیر شقاقی به عنوان نایب رئیس اول
٣- آقای احمد خداداد به عنوان نایب رئیس دوم
۴- آقای هادی طباطبایی به عنوان دبیر
۵- آقای آرش برهانی به عنوان خزانه دار
۶- آقای حسین جان فرکی به عنوان سخنگو
٧- آقای ابوذر شهپری به عنوان رئیس کمیته اقتصادی
٨- خانم مریم حسن زاده به عنوان رئیس کمیته بانوان
٩- آقای نادر فریاد شیران به عنوان رئیس کمیته پیشکسوتان
١٠-آقای علی ایرانمنش به عنوان رئیس کمیته استان ها
برای مدت ٣ سال انتخاب گردیدند، و احکام مسئولیت خود را دریافت کردند.