کانون مربیان فوتبال ایران
تهران,ایران
02144924945

هیئت مدیره انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور منصوب شدند

هیئت مدیره انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور منصوب شدند

سکان انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور به دست دکتر ابوذر شهپری به عنوان رئیس و سعید محمد به عنوان نایب رئیس افتاد.

در اولین جلسه هیئت مدیره رئیس انجمن مدیران مراکز دانش بنیان و نخبگان که با حضور نماینده محترم وزارت کشور برگزار شد، دکتر ابوذر شهپری به عنوان رئیس انجمن مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور و دکتر سعید محمد به عنوان نائب رئیس انتخاب و منصوب شدند.

– دکتر رضایی نماینده محترم وزارت کشور در مراسم معارفه هیئت مدیره ، رسمی بودن انتخابات برگزار شده را بر اساس کمیسیون ماده ١٠ قانون انجمن های زیر مجموعه وزارت کشور اعلام کرد، انجمن مدیران مراکز دانش بنیان و نخبگان کشور از امروز فعالیت خود را با هیئت مدیره ای متعهد و مجرب زیر نظر وزارت کشور شروع آغاز خواهد نمود.

– ⁠ دکتر ابوذر شهپری رئیس جدید انجمن اعلام کرد ، این انجمن به عنوان یکی از بازوهای معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری با حمایت از شرکت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی بر پایه علوم نوین و حمایت ، هدایت و راهبری و شناسایی نخبگان ، مخترعین، مبدعین و مکتشفین قدم بر میدارد.

– ⁠شهپری افزود از دیگر اهداف این انجمن برقراری روابط بین المللی و هم افزایی با دیگر کشورهای دنیا در حوزه های دانش بنیان و نخبگان، برای رسیدن به استانداردهای بین المللی دنیا میباشد، که به زودی جلسات مشترک با مسئولین دانش بنیان، پارک های علم و فن آوری و وزارت خانه های مرتبط دیگر کشورها برگزار و نتایج آن به نظر مخاطبین خواهد رسید.

– ⁠دکتر شهپری از معرفی ٣١ دفاتر استان ها و ٢۶ کمیته تخصصی در ماه آتی خبر داد.

– ⁠دکتر سعید محمد به عنوان نایب رئیس این انجمن افزود یکی از راه های پیشرفت کشور در حوزه های صنعتی ، تولیدی و بازرگانی کشور رفتن به سوی علوم جدید و دانش بنیان شدن شرکتها و کارخانه های تولیدی میباشد.

– ⁠سعید محمد که تجربه های مدیریتی و اجرائی مگا پروژه های کشور را به عهده داشته آمادگی کامل خود و هیئت مدیره را برای حمایت از مدیران شرکت ها و نخبگان علمی کشور را اعلام و بیان نمود این انجمن با جدیت کامل و با برنامه ریزی های هدفمند با هدایت و سکان داری و ریاست دکتر شهپری گامی نوین بر توسعه و پیشرفت کشور برمیدارد.

– ⁠دکتر سعید محمد از برگزاری جلسات ماهانه هیئت مدیره و راه اندازی کمیته ارزیابی شرکتهای دانش بنیان نیز خبر داد و اعلام نمود به زودی پروانه عضویت و کارت شناسایی مدیران مراکز دانش بنیان زیر نظر این انجمن خبر داد.

– ⁠در ادامه ی جلسه اعضاء هیئت مدیر به شرح ذیل: 

– ⁠دکتر ابوذر شهپری به عنوان رئیس، و دکتر سعید محمد به عنوان نایب رئیس، آقایان دکتر رضا رحمانی (وزیر سابق صمت) ، دکتر علی بدرقه (معاون بانک اقتصاد نوین)، دکتر مصطفی جمالی پارسا، دکتر رضایی، به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ، و آقایان دکتر محمد رحیم بیرقی، دکتر مهدی شمس آبادی زاده به عنوان اعضاء علی البدل، دکتر روحی به عنوان دبیر، و آقایان دکتر مهدی صفرخانلو و دکتر رضا نورا به عنوان بازرسان اصلی، و دکتر احمد ابراهیمی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب و معرفی شدند.