کانون مربیان فوتبال ایران
تهران,ایران
02144924945

معرفی مدیران

تعاونی مسکن فوتبال

معرفی مدیران

آقای مجید جلالی
آقای مجید جلالی

رئیس کانون مربیان فوتبال ایران

خانم مهناز امیرشقاقی
خانم مهناز امیرشقاقی

نایب رئیس اول

آقای دکتر احمد خداداد
آقای دکتر احمد خداداد

نایب رئیس دوم

 آقای هادی طباطبایی
آقای هادی طباطبایی

دبیر

دکتر ابوذر شهپری
دکتر ابوذر شهپری

رئیس کمیته اقتصادی

آقای حسین فرکی
آقای حسین فرکی

سخنگو

آقای آرش برهانی
آقای آرش برهانی

خزانه دار

خانم مریم حسن زاده
خانم مریم حسن زاده

معاون امور بانوان

آقای علی ایران منش
آقای علی ایران منش

رئیس کمیته استان ها

آقای نادر فریاد شیران
آقای نادر فریاد شیران

رئیس کمیته پیشکسوتان

آقای ناصر فریادشیران
آقای ناصر فریادشیران

عضو

آقای وحید شمسایی
آقای وحید شمسایی

عضو

آقای دکتر علیرضا پورمند
آقای دکتر علیرضا پورمند

عضو

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای اکبر محمدی
آقای اکبر محمدی

آقای حسن کرمی
آقای حسن کرمی

آقای مهدی پور
آقای مهدی پور

آقای فرشاد فلاحت زاده
آقای فرشاد فلاحت زاده

بازرس هیات مدیره

آقای مصطفی سفال منش
آقای مصطفی سفال منش

آقای حسین آبانگاه
آقای حسین آبانگاه

عضو علی البدل بازرس

خانم فاطمه غلام پور
خانم فاطمه غلام پور